Terapi

 

Når du tager vare på dig selv

Den første session

Afklarende samtale

Livet må gerne være dejligt

Det kan de fleste blive enige om – men er livet faktisk dejligt? Selvom livet kan føles tungt og trist, er der i vores sind altid en god intention bag det vi føler og mærker. Udfordringen er som regel at få øje på det positive ved det der føles svært. Det er her jeg kan hjælpe dig: Når du kender den dybere årsag til dine tanke- og handlemønstre, kan du nemlig handle på det og derved passe på dig selv. Dets mere indsigt vi får i os selv, dets lettere føles livet at leve. Genkender du et eller flere af nedenstående punkter, kan det være at tiden er inde til at ændre på det:

  • Jeg føler mig fastlåst af en tidligere oplevelse.  
  • Jeg føler ingen passion og er i tvivl om jeg elsker.
  • Jeg bliver ofte ramt af voldsom tristhed eller vrede.
  • Jeg føler mig utilstrækkelig, og oplever kun lidt eller ingen glæde.
  • Jeg har svært ved at have nære relationer.
  • Jeg lever ikke mit liv som jeg ønsker at leve det.

Samtaleterapi

I samtaleterapi er det dig der definerer formålet med vores samtale. Målet kan være en konkret færdighed eller en mere udefineret følelse. Det behøver ikke være defineret inden vores møde. Min rolle er aktiv, og jeg vil med spørgsmål og input holde hånden under dig så du kan være i samtalen, også hvis det er svært: Min opgave er at hjælpe dig til indsigt. Det handler i bund og grund om at lære at tage styring over dit sind så dit sind ikke tager styring over dig.

Kontakt mig

Metoden

I vores samtale vil jeg ikke bede dig om at rive op i det der er svært. Derimod vil vi arbejde med måden du oplever verden på, og med måden du tænker om den. Dette gælder både din fortid, nuet og din fremtid. Ved relations relaterede temaer benytter jeg ofte systemisk terapi eller familieopstilling samt symboler. Og, hvis du ønsker det, går jeg med dig i din energi, hvilket kan sætte yderligere perspektiver i spil.

Krop og sind i samspil

Nyere forskning viser at effekten af terapi bliver væsentlig større når vi i terapi inddrager både krop og sind. Derfor er det mere reglen end undtagelsen at jeg benytter helt konkrete øvelser. Her kan vi bevæge os fysisk rundt for at se på de udfordringer der er i spil, og se dem i nye perspektiver. Det er en yderst effektiv tilgang, ikke mindst for den der synes det er svært at sætte ord på sine følelser. 

Det koster ikke noget at spørge