Terapi

 

Når du tager vare på dig selv

Den første session

Afklarende samtale

Du kan tage ejerskab over dit liv

Prøv engang at se på nedenstående og reflekter lidt over hver enkelt spørgsmål. Vid at der er en årsag til at du har klikket ind på denne side:

Helt overordnet kan du spørge dig selv:

  • Er du hvor du ønsker at være i dit liv?
  • Gør du det du ønsker at gøre, når noget falder dig svært? Og ved du hvad du hellere vil gøre?
  • Oplever du at beherske de evner der skal til, for at komme godt igennem svære situationer?
  • Er du den du ønsker at være: Er du den bedste udgive af dig selv?

Følelser kan være forbundet med både smerte, sorg, vrede, skyld, skam og tomhed. Men de er aldrig hugget i sten: De er altid foranderlige og kan ændres i takt med at vi udvikler os over minutter eller over år.

Vækker ovenstående noget i dig, er du formentlig ved at være klar til at tage ejerskab over din situation, dine følelser eller over dit liv. Det betyder at du er i stand til at tage stilling til, om du vil leve med tingene som de er, eller om du vil have det bedre.

Så simpelt er det!

Samtaleterapi

I samtaleterapi er det dig der definerer formålet med vores samtale. Målet kan være en konkret færdighed eller en mere udefineret følelse. Det behøver ikke være defineret inden vores møde. Min rolle er aktiv, og jeg vil med spørgsmål og input holde hånden under dig så du kan være i samtalen, også hvis det er svært: Min opgave er at hjælpe dig til indsigt. Det handler i bund og grund om at lære at tage styring over dit sind så dit sind ikke tager styring over dig.

Nedenstående er temaer som jeg ofte møder hos mine klienter: 

  • Jeg føler mig fastlåst af en tidligere oplevelse.  
  • Jeg føler ingen passion og er i tvivl om jeg elsker.
  • Jeg bliver ofte ramt af voldsom tristhed eller vrede.
  • Jeg føler mig utilstrækkelig, og oplever kun lidt eller ingen glæde.
  • Jeg har svært ved at have nære relationer.
  • Jeg lever ikke mit liv som jeg ønsker at leve det.

Det er alle “knuder” der kan opløses gennem samtaler og erstattes af gode, sunde følelser. 

 

Kontakt mig

Metoden

I vores samtale vil jeg ikke bede dig om at rive op i det der er svært. Derimod vil vi arbejde med måden du oplever verden på, og med måden du tænker om den. Dette gælder både din fortid, nuet og din fremtid. Ved relations relaterede temaer benytter jeg ofte systemisk terapi eller familieopstilling samt symboler. Og, hvis du ønsker det, går jeg med dig i din energi, hvilket kan sætte yderligere perspektiver i spil.

Krop og sind i samspil

Nyere forskning viser at effekten af terapi bliver væsentlig større når vi i terapi inddrager både krop og sind. Derfor er det mere reglen end undtagelsen at jeg benytter helt konkrete øvelser. Her kan vi bevæge os fysisk rundt for at se på de udfordringer der er i spil, og se dem i nye perspektiver. Det er en yderst effektiv tilgang, ikke mindst for den der synes det er svært at sætte ord på sine følelser. 

Det koster ikke noget at spørge