Udfordringer er muligheder

Jeg er næppe alene om at have afslutte året 2020 næsten utålmodigt: Så vi kan komme i gang med en forhåbentlig bedre og lysere tid. Alligevel ønsker jeg at tage ordentlig afsked med det forgangne år som har budt på så meget udvikling. For ja, 2020 var et år med udfordringer ud over det sædvanlige! Men, 2020 var også året der gennem krise gav os indsigter. Og det er nok dette, og den følese at tilfredshed som følger med, som 2021 skal handle om for mig, og måske også dig?

Krise er lig udvikling som er potentiale for tilfredshed

Det er sådan, at vi mennesker udvikler os mest under eller i forlængelse af kriser eller skift i livet. Der vil i så fald være tale om skilsmisse, nyt job, bryllup, flytning, ny uddannelse, nytår og så videre. Her benytter vi, bevidst eller ubevidst dette ¨skift¨ til at se os omkring. Så kan vi finde nye, forhåbentlig bedre, måder at tilgå enten situationer, mennesker eller selve livet.

Kollektiv krise og verdensomspændende skift?

Men hvordan har vi reageret i denne helt unikke situation? Er vi rykket sammen i grupper og har skabt nye fællesskaber med folk der deler vores overbevisninger? Eller har vi benyttet muligheden for at stoppe og gøre tingene anderledes? Eller begge dele?

Hvad har du selv gjort? Hvis du har lyst til at få lidt værktøjer til de svære mere isolerede stunder, så klik videre til mit indlæg om netop det, her.

Jeg er klar over at tingene ikke er helt så sorte og hvide som jeg tegner det op her. Jeg er nu sikker på at du forstår mit billede.

Individualitet og fællesskab på verdensplan

Helt personligt har 2020 lært mig enormt meget! Om mig selv, og om mennesker generelt. 2020 har sprængt massive bobler, eller overbevisninger om du vil, som mange, mange mennesker har haft, har fået eller selv har lavet. Disse overbevisninger er ikke skabt over en nat. De er skabt gennem et liv, med gode intentioner: Den enkelte skulle kunne leve sit eget liv og udleve de drømme, de håbede ville gøre dem og deres afkom godt.

Vi har bestemt alle gjort vores bedste, med de forudsætninger vi har haft til rådighed. Vi har ønsket at indtage livet og verden det bedste vi har lært. Sådan er vi, vi mennesker: Induviduelle og ens, på verdensplan.

Om vi er enige eller ikke, i metoderne og de hændelsesforløb der lå forud for disse, eller ej: Vi blev i 2020 tvunget til at forholde os til alle mulige mennesker omkring os. Også mennesker vi egentlig ikke har inde på livet. Det blev klart for mange, at vi bevidst eller ikke, påvirker hinanden med de beslutninger vi træffer. Vi påvirker hinanden med de signaler vi sender ud, med den adfærd vi har.

Træk vejret – Opmærksomhed på nu’et

Flere mennesker som jeg, ganske uafhængigt af hinanden, har mødt på min vej, har talt om hvordan vi føler sorg over fortiden, og bekymrer os over fremtiden. Hvilket efterlader opmærksomheden til nuet på et svært overset sted. Fokus og opmærksomheden på nu’et åbner nye døre: Det og giver os mulighed for blot at være, og for at dvæle ved fornemmelsen af at leve og trække vejret!

Med eller uden filter, er vores åndedræt vores bevis på at vi lever, med alt det indebærer.  Og mærker vi ikke livet lige nu, hvornår gør vi så?

Fokus og formål – Tilfredshed og utilfredshed

Mit fokus i 2021 vil være på nu’et og på min egen indsats for at byde livet og mennesker med al vores bagage og alle vores strategier, velkommen.

Mit fokus og formål generelt er, at byde livet og nu’et velkomment

Alt for mange mennesker er ikke rigtig tilfredse. Hvis du er én af dem, ved du måske om det er en tilbagevendende følelse, eller om den kan holdes i skak af dine særlige strategier. Strategier du har udviklet gennem kriser, dit liv, og dine erfaringer.

Du ved selv, om det er nok at holde utilfredsheden i skak, eller om du vil den til livs!

Jeg stemmer for det sidste: Vi har måske kun dette ene liv!

Kære du

Jeg ønsker dig alt det bedste i 2021