Ringe i vandet

Alt hvad vi mennesker gør og tænker livet igennem, spreder sig og sendes videre til vores omgivelser – som ringe i vandet.

En sandhed jeg har mærket på egen krop og også årsagen til at jeg sidder her i dag med drømme og visioner der rækker langt ud over min egen næse. Måden vi tænker om os selv og vores omgivelser gives videre til vores børn og vi lærer dem at tænke som vi selv. Som det gamle ord siger: Børnene gør hvad vi gør, ikke hvad vi siger de skal gøre.

Jeg ved at det kan lade sig gøre at bryde et nedarvet eller oplært mønster og ændre måden vi oplever og tænker på vores fortid og barndom. Når vi kommer dertil, ændres også måden vi tænker om os selv. Træk i vores personlighed udvikles når vi bliver bevidste vores evner til at tage styringen af vores tanker og vores liv.

Breaking news: Træning af krop og sind

Der er ikke noget nyt i at vi kan træne vores krop op, så den kan gennemgå svære fysiske prøvelser. Det er den bygget til.

Det nye for mange er, at vi også kan træne måden vi tænker på, altså vores nervebaner, både vedrørende fortiden, nutiden og fremtiden. Ligesom enhver anden muskel. På den måde kan vi ændre måden vi hver især oplever vores liv, som helhed og i brudstykker.

Når vores nervebaner er trænet positivt kan den modstå alverdens prøvelser. Ligesom den veltrænede triatlets krop: Det giver da god mening!

Mit ønske og vision

Jeg vil så uendelig gerne sprede denne fantastiske viden fordi jeg har mærket resultatet af intens træning af egne nervebaner. Det har givet mig appetit og tro på livet og fremtiden: Mange mennesker oplever at de har rigtig svært ved at komme i mål med deres drømme og visioner. De vil fremad, men bliver stoppet af dårlige vaner, af gamle erfaringer, eller af oplevelser, der ikke er afsluttet ordentligt:

Du er nød til at have dit grundfundament på plads og finde “basisglæden”: Træning af dine nervebaner, før du kan bevæge dig uhindret frem i livet. Det er her jeg kan hjælpe dig.

Når vi mødes

Det er altid med stor respekt jeg møder dig når du har valgt at tage kontakt til mig. For mange er det både et svært og et stort skridt. Vi vil skulle indgå i et gensidigt samarbejde af kortere eller længere tid, så det er vigtigt at du oplever at den nødvendige tillid og kemi imellem os, er tilstede. Af samme grund er du altid velkommen til at kontakte mig og tage en snak med mig så du kan få en fornemmelse af hvem jeg er. Det er dig selv der skal tage skridtene på denne færd og jeg vil være med ved din side som din guide og hjælpe og støtte dig, så du kommer godt og sikkert derhen hvor du ønsker.

Som med al anden kontakt med mig, bliver alt behandlet med største fortrolighed. Nøgleordene er tryghed og tillid.